Intervių anglų kalba, patarimai ir pasiruošimas
  Į straipsnių sąrašą

  10 patarimų, kaip geriau pasirodyti anglų kalba vykstančiame interviu

  10 patarimų, kaip geriau pasirodyti anglų kalba vykstančiame interviu

  Pokalbis su potencialiu darbdaviu, kandidatui yra iššūkis, tačiau jaučiamas kandidato stresas yra puikus veiksnys, patikrinantis anglų kalbos lygį ir žinias. Pokalbiai užsienio kalba dažniausiai vyksta samdant darbuotojus tarptautinėje įmonėje, kai antrosios kalbos mokėjimo reikalavimai yra susijęs su darbo pareigomis, poreikiu bendrauti su tarptautine komanda ir vadovu, dalyvavimu derybose su užsienio klientais ar partneriais.

  Prieš tokį susitikimą su darbdaviu, kiekvienas kandidatas gali susidurti su sunkiai suvaldomu stresu. Siekiant padėti pasiruošti tokiam interviu, paruošėme keletą patarimų, kurie padės sėkmingai pasirodyti interviu metu:

  • Nepradėkite pokalbio fraze „Atsiprašau už savo anglų kalbą“. Neparodykite abejonių ar nepasitikėjimo, stenkitės save parodyti iš geriausios pusės. Jei kyla abejonių, verčiau naudokite frazę: „My English is a little bit rusty, I haven't used it much recently" (Esu truputį pamiršęs (-usi) anglų kalbą, pastaruoju metu jos naudoju nedaug).

  • Pasiruoškite pokalbį prieš interviu pradžią - paprastai nuo jo ir prasideda pokalbis, kadangi tai padės jums pajusti lengvumą bendraujant tarpusavyje. Galima kalbėti apie orą ("Nice day, isn't it?") (Graži diena, ar ne?) arba apie stilingą verslo centro, kuriame vyksta susitikimas, interjerą. Jei jūsų pašnekovas yra užsienietis, galite paklausti, kiek laiko jis yra šalyje, ar jam patinka miestas – „How do you like |country|?" (Kaip patinka |šalis|?).

  • Išsinagrinėkite su jūsų profesija susijusį žodyną: terminus, būsimų pareigų ypatumus, įmonės, kurioje esate kalbinamas, veiklos sritį. Darbuotojas įvertins tai, jei pokalbio metu naudosite profesinius terminus.

  • Mokėkite trumpai papasakoti apie save anglų kalba. Klausimas „Papasakokite apie save“ reiškia, kad turite pateikti informaciją apie savo pareigas ir pasiektus rezultatus ankstesnėje darbo vietoje. Iš anksto pagalvokite, kaip norėtumėte apibūdinti savo, kaip specialisto, patirtį, įgūdžius ar pasiekimus konkrečioje įmonėje ("I have ... years’ experience working as ..") (Turiu... metų darbo patirtį dirbdamas (-a)..).

  • Būkite pasiruošę frazes, kurios pabrėš jūsų geras anglų kalbos žinias. Keletas frazių pavyzdžių, kurias galite naudoti savo kalboje:

  - I am ... hard-working, сustomer-oriented, responsible, creative, proactive, attentive to details, team player, results driven (esu darbštus, orientuotas į klientą, atsakingas, kūrybingas, iniciatyvus, atidus smulkmenoms, prisitaikantis komandoje, orientuotas į rezultatą);

  - I have ... years’ experience in the field ... (Turiu... metų patirtį šioje srityje...);

  - I want to further my career in ... (Noriu tęsti savo karjerą...);

  -  I am looking forward to an opportunity to work in an international environment and with people from all over the world (Nekantriai laukiu galimybės dirbti tarptautinėje aplinkoje, su žmonėmis iš viso pasaulio);

  - Handle stress easily (Lengvai valdyti stresą);

  - in line with my qualification (Pagal mano klasifikaciją);

  - To meet deadlines (Kad būtų laikomasi terminų);

  - expect experience-based remuneration (Tikiuosi gauti atlygį, pagrįstą patirtimi);

  - What sets me apart from other candidates is... (Iš kitų kandidatų aš išsiskiriu...);

  • Jei nedirbote arba dažnai keitėte darbo vietą – iš anksto apgalvokite paaiškinimą. Darbuotojui svarbu suprasti, kodėl jūs nusprendžiate nedirbti ar padaryti pertrauką nuo darbo. Savo atsakyme stenkitės neįtraukti tokių formuluočių kaip: atleidimas iš darbo darbdavio iniciatyva, atleidimas iš ankstesnės darbovietės arba konfliktai su vadovybe. Tai gali sudaryti neigiamą nuomonę apie jus kaip kandidatą. Rekomenduojame naudoti tokias frazes kaip „I resigned to focus on..." (Aš atsistatydinau, kad sutelkčiau dėmesį į)...“ arba „I am looking for a more challenging position“ (Ieškau sudėtingesnės pozicijos“.

  •  „What do you know about our company? Why do you want to get this position?" (Ką žinote apie mūsų įmonę? Kodėl norite užimti šias pareigas?), - dažniausiai pokalbio metu užduodami klausimai. Atsakymas turėtų sudominti jūsų būsimą darbdavį, parodyti susidomėjimą darbu: I'm eager to further my skills/ start career working for your company as.. a sales manager because.. (Nekantrauju tobulinti savo įgūdžius / pradėti karjerą jūsų įmonėje kaip.. pardavimų vadybininkas, nes..). Iš anksto išstudijuokite įmonės svetainę ar socialinius tinklus, geriausia anglų kalbos versijas, taip pat paslaugų pavadinimus ir šioje srityje naudojamą žodyną, kad pokalbyje būtų galima laisvai įterpti atitinkamus terminus.

  • Jei nesupratote ar negirdėjote pašnekovo - svarbiausia nepanikuoti. Tokia situacija gali susidaryti jei jūs tiesiog nesupratote žodžio, sakinio arba neteisingai jį išgirdote. Nebijokite dar kartą paklausti: „I am sorry, I didn't catch/understand that, please, could you repeat it?" (Atsiprašau, aš to nesupratau, galbūt galėtumėte tai pakartoti?).

  • Jei nežinote atsakymo, tai visiškai nesvarbu. Nebijokite pasakyti: „I don't know." (Aš nežinau). Visko žinoti neįmanoma. Tiesiog atsakykite: „I am not sure, I'll find out for you." (Nesu tikras, aš išsiaiškinsiu dėl jūsų). Pasitikslinkite informaciją ir grįžkite su ja vėliau tolimesnio bendravimo su įdarbintoju pokalbio metu.

  • Įprasta praktika susitikimo pabaigoje yra paklausti, ar jūsų darbo patirtis tinka šioms pareigoms – Do you think that my experience is relevant for this position? (Ar manote, kad mano patirtis yra svarbi šioms pareigoms?). Tai parodys jūsų norą ir motyvaciją įsidarbinti įmonėje.

  Ir, svarbiausia, nepamirškite, kad ramybė ir pozityvus požiūris yra pagrindiniai jūsų sąjungininkai bet kokiame bendravime. Darbdavys yra toks pat žmogus, kaip ir jūs, kurio anlgų kalba tikriausiai taip pat nėra gimtoji kalba. Nebijokite pasitikslinti, dar kartą paklausti ar prisipažinti, kad kažko nežinote. Pasinaudokite patarimais, tinkamai pasiruoškite ir tikrai paliksite teigiamą įspūdį.

  ANCOR Corporate Websites
  Загрузка...
  Хочу в ANCOR!
  Загрузка...
  Заявка на услугу
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...
  Logo ANCOR
  Загрузка...